Bölüm Başkanımızdan

Bölüm Başkanından,

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim, araştırma ve kamu hizmeti olmak üzere üç temel misyon ile kurulmuştur. Bu temellere dayalı olarak, bölümümüz, inşaat mühendisliğinin her alanında, öğrencilerine, yaşamları boyunca sürekli öğrenmeye ve liderliğe hazırlayacak tutum, değer ve vizyon eğitiminin yanı sıra, toplumun yararına olan her türlü mantıklı, yaratıcı ve etkili bir çalışma duygusunu aşılamayı amaçlayan; insanlığın hayatını kolaylaştırmak adına yeni bilgiler üretmeyi ve bunu evrensel olarak yaymayı hedefleyen; mevcut ve gelecekteki teknolojik ihtiyaçlara gerçekçi ve yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlayan, bilimsel ve teknolojik ilerlemede öncü rol alarak toplumun ihtiyacı olan teknik hizmetleri sunabilmeyi hedefleyen ve çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen önemli bir bölümdür.

İnşaat Mühendisliği, çok geniş istihdam sahalarına sahiptir. Mezunlarımız, bina, baraj, havaalanı, köprü, karayolu, demiryolu, tünel, kanal ve su şebekeleri, liman gibi hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, yenilenebilir enerji santralleri projelendirilmesi ve yapımı ile ilgili alanlarda istihdam edilebilmektedir. Son dönemlerde yaşanan doğal afetler nedeniyle sağlıklı, sürdürülebilir ve uzun ömürlü tasarım ve yapım büyük önem kazanmış ve İnşaat Mühendisleri bu süreçte önemli roller üstlenmiştir.

Bölümümüzün amacı, öğrencilerine gerekli mesleki eğitimi vermenin yanı sıra aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırma becerisini de kazandırmaktır. Bu nedenle, belirtilen hedeflere ulaşılması için öğrencilerimizin öncelikli olarak matematik, fizik ve kimya gibi temel bilimler hakkında sağlam bir bilgi edinmeleri beklenmektedir.

Lisans programında, öğrenciler, inşaat mühendisliğinin çeşitli alanlarında uzmanlaşabilirler. Mezuniyet koşulu olarak, öğrencilerimizin lisans eğitimleri sırasında alanlarına uygun olarak en az 60 iş günü staj yapmaları gerekir. Dördüncü yılın sonunda, gerekli başarı koşullarını sağlayan öğrencilere, İnşaat Mühendisliği alanında Lisans Derecesi verilir.

Öte yandan, öğrencilerimizin Lisans Programı sürecinde kazandıkları bilgi ve beceriler, gelecekte planladıkları lisansüstü eğitim için de bir temel oluşturmakta ve öğrencilerimizin bu tür bir hedefleri olması durumunda, bölümümüzdeki alanında uzman akademik kadrosu ve zengin laboratuvar altyapısından faydalanabilirler. Bu sayede akademik kariyer yolunda da önemli bir aşama kaydetmiş olurlar.

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MAHMUT DURMAZ

(Bölüm Başkanı)


Arş. Gör. ABDULLİLAH YİLMAZ
Güncelleme : 7.06.2023 14:54:45