Eğitim Öğretim Metotları

Bölümümüzde öğrencilerin derslere aktif katılımı üzerinde temellemiş öğrenme, yöntem ve stratejileri uygulanmaktadır. Öğrencilerin bilgiyi kendi deneyimleri ile öğrenebildiği, ve problem çözme, yaratıcı düşünme, yansıtıcı düşünme, eleştirel düşünme, analitik düşünme,  takım çalışması, teknolojiden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Bölümümüzdeki Başlıca Öğretim Faaliyetleri Aşağıda Sıralanmıştır:

* Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
* Saha/Arazi çalışması
* Beyin Fırtınası
* Grup Çalışmaları
* Tartışma Yöntemi
* Laboratuvar
*  Gösteri
* Ödev
* Proje Hazırlama
* Staj
* Teknik Gezi
* Mesleki Faaliyetler
* Sosyal Faaliyetler
* Bitirme Projesi Hazırlama
* Alan Çalışması
* Rapor Yazma
Dr. Öğr. Üyesi VEYSEL SÜLEYMAN YAVUZ
Güncelleme : 1.03.2022 10:11:11