Mezuniyet Koşulları

İnşaat Mühendisliği Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. Ayrıca 2. sınıf ve 3. sınıf yaz döneminde 30’ar iş günü olan 2 adet stajı başarı ile tamamlamaları  ve bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

Dr. Öğr. Üyesi VEYSEL SÜLEYMAN YAVUZ
Güncelleme : 25.10.2019 09:40:10