Misyon- Vizyon Ve Temel Değerlerimiz

Misyon

Eğitimi sürecinde öğrendiği Fen ve Matematik teorileri sayesinde kazanmış olduğu mühendislik yeteneğini kullanarak her türlü teknik probleme isabetli çözümler üretebilen, disiplinler arası işbirliği çerçevesinde bir sistemin tasarım sürecinde etkin rol üstlenebilen, teorik ve uygulamalı AR-GE becerisine sahip olan, hayat boyu öğrenme felsefesi ile teknolojik gelişmeleri takip edebilen, mesleki etik kurallarını gözeterek insanlık adına hayatı kolaylaştırmaya yönelik proje ve çalışmaları gerçekleştirmeyi hedefleyen, temel bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip mühendisler yetiştirmektir.

 

Vizyon

Bilim, eğitim ve araştırma alanlarında adını duyuran, ülkemizde tercih edilen, uluslararası düzeyde kabul görmüş ve önemli projelere imza atan bir mühendislik bölümü olmak.

 

Temel Değerlerimiz

Mesleğinde deneyimli mezunlara sahip olmayı, katma değeri yüksek olan başarılı çalışmalara imza atmayı ve uluslararası projelerde söz sahibi olmayı hedefleyen bölümümüz aşağıdaki temel değerleri kendisine amaç edinmiştir:

 • Bölümümüzü tercih edenlerin sayısını arttırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm düzeyini yakalamak ve akredite olmak.
 • Eğitim-Öğretim kalitesini yükseltmekle birlikte yurtiçi ve yurtdışı proje desteklerinden azami derecede yararlanmak.
 • Bölümümüz bünyesindeki Anabilim Dallarında nitelikli öğretim üyesi sayısını arttırmak.
 • Üniversite-Sanayi iş birliği çerçevesinde bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmayı teşvik etmek.
 • Bölümdeki akademik personelin ulusal ve uluslararası üniversiteler ile iletişimini teşvik etmek, başarılı çalışmalar yürüten personeli desteklemek.
 • Öğrencilerimizin bölümümüze daha iyi motive olmalarını sağlamakla birlikte kendilerine geleceğin mühendisleri olmaları bilincini kazandırmak.
 • Meslek etiği ilkelerine bağlı olan ve ekip çalışması becerisini kazanmış olan öğrenciler yetiştirmek.
 • Uluslararası düzeyde bilimsel gelişmeleri takip etme ve bu gelişmelere katkı yapma yetkinliğini sağlayan öğrenciler yetiştirmek.
 • Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olan ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmayı amaç edinen mühendisler yetiştirmek.
 • Dış yönlendirmelerden bağımsız, çıkar çatışmalarına izin vermeden, nesnel veya deneysel veriler doğrultusunda kararlar alan; görevlerini etik değerler, bilimsel öğütler ve yasalar ışığında sorumluluk bilinciyle yerine getiren mühendisler yetiştirmek.
 • Davranışlarında idari ve akademik personel ayırımı yapmadan, unvan, konum ve çalışılan birimden bağımsız olarak, birlikte hareket eden ve mütevazı bir yaklaşımla mücadeleci tutum sergileyen mühendisler yetiştirmek.
 • Sorumlulukların yerine getirilmesinde ve karşılaşılan sorunların çözümünde; bilgi, yetenek ve yetki sınırlarının farkında olarak özgürce tartışabilen, cesur ve kararlılıkla davranıp gerektiğinde özeleştiri yapan mühendisler yetiştirmek.

Arş. Gör. ABDULLİLAH YİLMAZ
Güncelleme : 11.05.2023 15:05:25